Chuyên cơ chở tuyển Oman đến Việt Nam trễ gần 2 tiếng

Chuyên cơ chở tuyển Oman đến Việt Nam trễ gần 2 tiếng

https://sport5.vn/chuyen-co-cho-tuyen-oman-den-viet-nam-tre-gan-2-tieng-2022032119354256.htm