Chưa đá, tuyển Đức đã lo xong người cho loạt “đấu súng” đầy may rủi

Chưa đá, tuyển Đức đã lo xong người cho loạt “đấu súng” đầy may rủi

Mới đây, danh sách 5 người được lựa chọn để bước lên chấm 11m nếu Anh và Đức không thể giải quyết tr