Ngập trong khủng hoảng, Barca vẫn gây tranh cãi khi góp 4 cái tên trong danh sách đề cử đội hình tiêu biểu 2021

Ngập trong khủng hoảng, Barca vẫn gây tranh cãi khi góp 4 cái tên trong danh sách đề cử đội hình tiêu biểu 2021

Video giới thiệu từng ứng viên trong danh sách đề cử đội hình tiêu biểu năm 2021 của FIFA FIFPROFIFA