HLV Gong Oh-kyun trở lại tiếp tục công việc cùng U23 Việt Nam

HLV Gong Oh-kyun trở lại tiếp tục công việc cùng U23 Việt Nam

Theo thông tin từ người đại diện Lee Dong-jun, hôm nay (30.6), huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã hoàn