Champions League-Messi 2 bàn thắng!Mbappe đã phá vỡ mục tiêu+thua Paris 3-2 đảo ngược Ryona Judi Bola

Champions League-Messi 2 bàn thắng!MBappe đã phá vỡ mục tiêu+Mất Paris 3-2 đảo ngược Leipzig [Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 10: Giờ Bắc Kinh lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 10, 21/22 Champions League Acontinue ở vòng thứ ba.Sân vận động, Ngày Thánh Paris