m16a4

m16a4

Mk47 Mutant – Sự kết hợp hoàn hảo giữa M16A4 và AKM【m16a4】:​Beryl M762 xuất hiện chưa lâu, nhà phát