MU rệu rã: Khi Maguire là gánh nặng với Ronaldo

MU rệu rã: Khi Maguire là gánh nặng với Ronaldo

MU đang bất ổn và đội trưởng Harry Maguire là một trong những nguyên nhân khiến Ronaldo đánh mất cảm