Rò rỉ mẫu thiết kế đặc biệt nhất lịch sử của Huy chương Vàng phục vụ Olympic Paris 2024

Rò rỉ mẫu thiết kế đặc biệt nhất lịch sử của Huy chương Vàng phục vụ Olympic Paris 2024

Sau khi tạo ra thiết kế Ngọn lửa Olympic cho Thế vận hội mùa đông ở Albertville vào năm 1992, Philip