Sao la là linh vật SEA Games 2021

Sao la là linh vật SEA Games 2021

Theo công bố của Tổng cục Thể dục Thể thao hôm nay 19/11, tác phẩm Sao la được lựa chọn vì đáp ứng c