Bảo vệ môi trường, CLB tại Anh nhận giải thưởng tầm cỡ thế giới

Bảo vệ môi trường, CLB tại Anh nhận giải thưởng tầm cỡ thế giới

Vào ngày 29/9, Forest Green Rovers trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử được United Nations (UN) vin