vỗ tay troll

vỗ tay troll

Ramos đã vỗ tay troll trọng tài sau chiếc thẻ đỏ ở trận El Clasico?【vỗ tay troll】:​Một trong những t