4 ngôi sao bóng đá từng tỏ ý khinh thường Ronaldo

4 ngôi sao bóng đá từng tỏ ý khinh thường Ronaldo

4 ngôi sao bóng đá từng khinh rẻ RonaldoVirgil van DijkNăm 2019, Virgil van Dijk là ứng viên nặng ký